Belgagri

BELGAGRI SA е структура, която е ангажирана с регистрирането на активни съставки и биоцидни и пестицидни формулировки. Той е част от група, наречена BIOSIX Global, която има различни полюси на дейност.